Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử có 100$ dùng trong 2 tháng

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Nhập CODE để nhận 100$ free
 • Tạo VPS như bình thường, có file .gz để bạn cài đặt vps ( winserver 2012 )
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao
Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử có 100$ dùng trong 2 tháng

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Tạo VPS như bình thường, có file .gz để bạn cài đặt vps ( winserver 2012 )
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao
Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử có 100$ dùng trong 1 tháng, loại limit 10

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Tạo VPS bằng file .iso
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao
Lưu ý đặc biệt
 • Vultr hay quét tài khoản, tài khoản vẫn có thể bị die, lấy lại tiền khuyến mãi sau khi tạo VPS nên bạn cân nhắc trước khi mua
 • Vẫn dùng được khi âm tiền
Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử có 720 giờ dùng thử, loại limit 32

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Tạo VPS như bình thường mà không tốn tiền, chỉ tạo các vps có trong danh mục Free
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao

Google cloud

Mua ngay!
Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử có 300$ dùng trong 90 ngày

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Tạo VPS bình thường
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao
Thông tin cơ bản

Tài khoản dùng thử dùng trong 90 ngày

 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu đăng nhập
 • Bàn giao tài khoản, mật khẩu mail
Cách sử dụng
 • Tạo VPS như bình thường mà không tốn tiền, chỉ tạo các vps có trong danh mục Free
 • Không đăng nhập nhiều tài khoản trên 1 địa chỉ IP
Chế độ bảo hành
 • Bảo hành login lỗi 1 đổi 1
 • Không bảo hành khi đã tạo vps
 • Thời gian bảo hành : 24h kể từ khi bàn giao