Category Archives: Lỗi thường gặp

Hướng dẫn khắc phục lỗi không vào được VPS “An authentication error has occurred”

Khi bạn sử dụng máy tính kết nối remote desktop mà gặp lỗi An authentication error has occurred thì hãy thực hiện theo các bước dưới đây nhé. Lỗi này thường gặp khi bạn dùng win 10, hoặc remote desktop từ vps này sang vps kia. Cách khắc phục Bước 1 : Gõ vào ô…

Khắc phục lỗi không kết nối được VPS

Khi bạn kết nối VPS mà gặp lỗi : An authentication error has occurred . The function requested is not supported thì sẽ xử lý như sau: Vào Run và gõ regedit để mở registry của máy tính   Sau đó vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ Tạo 1 key đặt tên là CredSSP Trong CredSSP, tiếp tục tạo 1 key…

Hướng dẫn sửa (phòng tránh) lỗi An internal error has occurred trên VPS.

Lỗi “An internal error has occurred” là một lỗi khá phổ biến trên VPS. Đây là lỗi xuất hiện khi protocol Remote Desktop (RDP) của VPS bị request truy cập liên tục nhiều lần. Có 2 khả năng để lỗi này có thể xảy ra: Trường hợp chưa đổi port mặc định 3389 RDP VPS…

0982722644