Accounts

Free Trial

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

Storage

Storage

DE-1

1.300.000 đ

1 THÁNG

4 Core CPU i7 Xeon E3 

8 Thread

32 GB RẠM

480 GB SSD lưu trữ

Không giới hạn Băng thông

IP riêng

Quốc gia Đức

Hệ điều hành Windows/Linux

Hỗ trợ giả lập android

DE-2

1.700.000 đ

1 THÁNG

6 Core CPU Ryzen 5 

12 Thread

64 GB RẠM

960 GB SSD lưu trữ

Không giới hạn Băng thông

IP riêng

Quốc gia Đức

Hệ điều hành Windows/Linux

Không hỗ trợ giả lập android

DE-3

3.500.000 đ

1 THÁNG

16 Core CPU Ryzen 9 

32 Thread

128 GB RẠM

7000 GB NVMe lưu trữ

Không giới hạn Băng thông

IP riêng

Quốc gia Phần Lan

Hệ điều hành Windows/Linux

Không hỗ trợ giả lập android