Bronze cloud

80,000

  • 1 CPU Intel Xeon
  • 2 GB RAM
  • 20 GB SSD lưu trữ
  • 100 port on shared IP
  • Không giới hạn băng thông
  • 3 locations: US/FR/DE
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644