Dedicated Server

1,300,000

  • Intel Xeon 4 Core
  • 32 GB RAM
  • 240 GB SSD lưu trữ
  • Dedicated IPv4
  • Không giới hạn băng thông
  • 1 locations: DE
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644