VNC-1

140,000

  • CPU 1 Core
  • 2 GB RẠM
  • 20 GB SSD lưu trữ
  • 1 TB Băng thông
  • IP riêng
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644