VNR-3

270,000

  • CPU 3 Core
  • 5 GB RẠM
  • 60 GB SSD lưu trữ
  • 3 TB Băng thông
  • IP Chia port dùng chung
  • Hệ điều hành Windows/Linux
Danh mục:
0982722644