Tag Archives: đổi port

Hướng dẫn đổi Port(cổng) truy cập mặc định(3389) trên VPS

Tại sao cần đổi Port truy cập mặc định cho VPS? Bình thường thì việc truy cập VPS sẽ được đặt mặc định là port 3389. Khi truy cập qua Remote Desktop với VPS có port mặc định này thì các bạn chỉ cần điền địa chỉ IP vào là được, không cần điền port…

0982722644