Tag Archives: error has occurred

Hướng dẫn sửa (phòng tránh) lỗi An internal error has occurred trên VPS.

Lỗi “An internal error has occurred” là một lỗi khá phổ biến trên VPS. Đây là lỗi xuất hiện khi protocol Remote Desktop (RDP) của VPS bị request truy cập liên tục nhiều lần. Có 2 khả năng để lỗi này có thể xảy ra: Trường hợp chưa đổi port mặc định 3389 RDP VPS…

0982722644