Tag Archives: port 3389

Hướng dẫn đổi Port(cổng) truy cập mặc định(3389) trên VPS

Tại sao cần đổi Port truy cập mặc định cho VPS? Bình thường thì việc truy cập VPS sẽ được đặt mặc định là port 3389. Khi truy cập qua Remote Desktop với VPS có port mặc định này thì các bạn chỉ cần điền địa chỉ IP vào là được, không cần điền port…

Hướng dẫn sửa (phòng tránh) lỗi An internal error has occurred trên VPS.

Lỗi “An internal error has occurred” là một lỗi khá phổ biến trên VPS. Đây là lỗi xuất hiện khi protocol Remote Desktop (RDP) của VPS bị request truy cập liên tục nhiều lần. Có 2 khả năng để lỗi này có thể xảy ra: Trường hợp chưa đổi port mặc định 3389 RDP VPS…

0982722644