Tag Archives: requested is not supported

Khắc phục lỗi không kết nối được VPS

Khi bạn kết nối VPS mà gặp lỗi : An authentication error has occurred . The function requested is not supported thì sẽ xử lý như sau: Vào Run và gõ regedit để mở registry của máy tính   Sau đó vào: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ Tạo 1 key đặt tên là CredSSP Trong CredSSP, tiếp tục tạo 1 key…

0982722644