Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

MYR-1

80.000 đ

1 THÁNG

CPU 1 Core

2 GB RẠM

20 GB SSD lưu trữ

1 TB Băng thông

IP Chia port dùng chung

Hệ điều hành Windows/Linux

MYR-2

150.000 đ

1 THÁNG

CPU 2 Core

4 GB RẠM

40 GB SSD lưu trữ

2 TB Băng thông

IP Chia port dùng chung

Hệ điều hành Windows/Linux

MYR-3

250.000 đ

1 THÁNG

CPU 3 Core

5 GB RẠM

60 GB SSD lưu trữ

3 TB Băng thông

IP Chia port dùng chung

Hệ điều hành Windows/Linux

MYR-4

350.000 đ

1 THÁNG

CPU 4 Core

8 GB RẠM

60 GB SSD lưu trữ

4 TB Băng thông

IP Chia port dùng chung

Hệ điều hành Windows/Linux

CLOUD VPS GIÁ RẺ LÀ GÌ?

Cloud VPS Giá Rẻ là sản phẩm máy chủ ảo có cấu hình được xây dựng để tối ưu về chi phí nhất cho khách hàng. Cloud VPS Giá Rẻ đạt được sự cân bằng giữa hiệu năng và chi phí, phù hợp với phần lớn nhu cầu của khách hàng.

ƯU ĐIỂMAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Storage

MYC-1

130.000 đ

1 THÁNG

CPU 1 Core

2 GB RẠM

20 GB SSD lưu trữ

1 TB Băng thông

IP riêng

Hệ điều hành Windows/Linux

MYC-2

220.000 đ

1 THÁNG

CPU 2 Core

4 GB RẠM

40 GB SSD lưu trữ

2 TB Băng thông

IP riêng

Hệ điều hành Windows/Linux

Phổ biến

MYC-3

310.000 đ

1 THÁNG

CPU 3 Core

5 GB RẠM

60 GB SSD lưu trữ

3 TB Băng thông

IP riêng

Hệ điều hành Windows/Linux

MYC-4

450.000 đ

1 THÁNG

CPU 4 Core

8 GB RẠM

60 GB SSD lưu trữ

4 TB Băng thông

IP riêng

Hệ điều hành Windows/Linux

VPS CAO CẤP LÀ GÌ?

VPS là máy chủ riêng ảo (Virtual Private Server), được tạo ra bằng phương pháp phân chia một máy chủ vật lý thành nhiều máy chủ ảo khác nhau có tính năng tương tự như máy chủ riêng (dedicated server), chạy dưới dạng chia sẻ tài nguyên từ máy chủ vật lý ban đầu đó.

ƯU ĐIỂM